Language of document :

Appel iværksat den 21. september 2018 af Star Television Productions Ltd til prøvelse af dom afsagt af Retten (Sjette Afdeling) den 13. juli 2018 i sag T-797/17 – Star Television Productions mod EUIPO – Marc Dorcel (STAR)

(Sag C-602/18 P)

Processprog: fransk

Parter

Appellant: Star Television Productions Ltd (ved solicitor D. Farnsworth)

Den anden part i appelsagen: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret og Marc Dorcel

Domstolen (Sjette Afdeling) har ved kendelse af 18. oktober 2018 forkastet appellen.

____________