Language of document :

Star Television Productions Ltd 21. septembril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 13. juuli 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-797/17: Star Television Productions versus EUIPO – Marc Dorcel (STAR)

(kohtuasi C-602/18 P)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellant: Star Television Productions Ltd (esindaja: solicitor D. Farnsworth)

Teine menetlusosaline: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet, Marc Dorcel

Euroopa Kohus (kuues koda) tunnistas 18. oktoobri 2018. aasta määrusega apellatsioonkaebuse vastuvõetamatuks.

____________