Language of document :

Žalba koju je 21. rujna 2018. podnijelo društvo Star Television Productions Ltd protiv presude Općeg suda (šesto vijeće) od 13. srpnja 2018. u predmetu T-797/17, Star Television Productions protiv EUIPO-a – Marca Dorcela (STAR)

(predmet C-602/18 P)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Star Television Productions Ltd (zastupnik: D. Farnsworth, solicitor)

Druge stranke u postupku: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), Marc Dorcel

Sud (šesto vijeće) je, rješenjem od 18. listopada 2018., odlučio da se žalba odbija.

____________