Language of document :

Appell ippreżentat fil-21 ta’ Settembru 2018 minn Star Television Productions Ltd mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Is-Sitt Awla) fit-13 ta’ Lulju 2018 fil-Kawża T-797/17 – Star Television Productions vs EUIPO – Marc Dorcel (STAR)

(Kawża C-602/18 P)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Appellanti: Star Television Productions Ltd (rappreżentant: D. Farnsworth, Solicitor)

Parti oħra fil-proċedura: L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea, Marc Dorcel

Permezz ta’ digriet tat-18 ta’ Ottubru 2018, il-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) iddeċidiet li l-appell jiġi miċħud.

____________