Language of document :

Hogere voorziening ingesteld op 21 september 2018 door Star Television Productions Ltd tegen het arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 13 juli 2018 in zaak T-797/17, Star Television Productions / EUIPO – Marc Dorcel (STAR)

(Zaak C-602/18 P)

Procestaal: Frans

Partijen

Rekwirante: Star Television Productions Ltd (vertegenwoordiger: D. Farnsworth, Solicitor)

Andere partijen in de procedure: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie, Marc Dorcel

Het Hof van Justitie (Zesde kamer) heeft de hogere voorziening bij beschikking van 18 oktober 2018 afgewezen.

____________