Language of document :

Pritožba, ki jo je Star Television Productions Ltd vložila 21. septembra 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 13. julija 2018 v zadevi Star Television Productions/EUIPO – Marc Dorcel (STAR), T-797/17

(Zadeva C-602/18 P)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Pritožnica: Star Television Productions Ltd (zastopnik: D. Farnsworth, solicitor)

Druga stranka v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino, Marc Dorcel

Sodišče (šesti senat) je s sklepom z dne 18. oktobra 2018 odločilo, da se pritožba zavrže.

____________