Language of document :

Överklagande ingett den 21 september 2018 av Star Television Productions Ltd av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 13 juli 2018 i mål T-797/17, Star Television Productions mot EUIPO – Marc Dorcel (STAR)

(Mål C-602/18)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Star Television Productions Ltd (ombud: D. Farnsworth, solicitor)

Övriga parter i målet: Europeiska immaterialrättsmyndigheten, Marc Dorcel

Genom beslut av den 18 oktober 2018 ogillade domstolen (sjätte avdelningen) överklagandet.

____________