Language of document :

Žalba koju je 13. rujna 2018. podnio thyssenkrupp Electrical Steel GmbH, thyssenkrupp Electrical Steel Ugo protiv rješenja Općeg suda (šesto vijeće) od 2. srpnja 2018. u predmetu T-577/17, thyssenkrupp Electrical Steel GmbH, thyssenkrupp Electrical Steel Ugo protiv Europske komisije

(predmet C-572/18 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelji: thyssenkrupp Electrical Steel GmbH, thyssenkrupp Electrical Steel Ugo (zastupnici: M. Günes, L. C. Heinisch, Rechtsanwälte)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Žalbeni zahtjev

Žalitelji od Suda zahtijevaju da:

ukine rješenje Općeg suda od 2. srpnja 2018. u predmetu T-577/17 – thyssenkrupp Electrical Steel GmbH i thyssenkrupp Electrical Steel Ugo/Komisija;

presudi da je tužba za poništenje dopuštena;

vrati predmet Općem sudu na daljnje odlučivanje o biti stvari;

naloži Komisiji snošenje troškova postupka ove žalbe.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Žalitelji osporavaju sporno rješenje ističući da se temelji na znatnim pogreškama koje se tiču prava. Oni navode pet argumenata u vezi s tim pogreškama:

Kao prvo, Opći je sud pogrešno zaključio da UCC(1 ) i povezane delegirane i provedbene uredbe Komisiji ne daju ovlast za donošenje obvezujućih odluka za nacionalna carinska tijela pri ispitivanju gospodarskih uvjeta.

Kao drugo, Opći je sud pogrešno zaključio da je Komisijina uloga tijekom ispitivanja gospodarskih uvjeta isključivo procesne naravi.

Kao treće, Opći je sud pogrešno postupio kada je presudu od 11. svibnja 2016. u predmetu Friesland Coberco Dairy Foods (C-11/05) smatrao obvezujućim pravnim presedanom za tumačenje članka 259. stavka 5. UCC IA-a(2 ).

Kao četvrto, Opći je sud pogrešno postupio kada nije zaključio da je upravna mjera iz rujna 2016. u vezi s primjenom članka 211. stavka 6. UCC-a i članka 259. UCC IA-a dokaz da su Komisijini zaključci u vezi s gospodarskim uvjetima obvezujući.

Kao peto, Opći je sud pogrešno zaključio da se Komisijin zaključak o gospodarskim uvjetima ne odnosi izravno i osobno na tužitelje.

____________

1 Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (UCC) (SL 2013., L 269, str. 1. i ispravak SL 2013., L 70., str. 64.)

2 Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2447 оd 24. studenoga 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Carinskog zakonika Unije (UCC IA) (SL 2015., L 343, str. 558.)