Language of document :

2018 m. rugsėjo 13 d. thyssenkrupp Electrical Steel GmbH, thyssenkrupp Electrical Steel Ugo pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. liepos 2 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-577/17 thyssenkrupp Electrical Steel GmbH, thyssenkrupp Electrical Steel Ugo / Europos Komisija

(Byla C-572/18)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantės: thyssenkrupp Electrical Steel GmbH, thyssenkrupp Electrical Steel Ugo, atstovaujamos Rechtsanwälte M. Günes ir L. C. Heinisch

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliančių reikalavimai

Ieškovės Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2018 m. liepos 2 d. Bendrojo Teismo nutartį byloje T-577/17 – thyssenkrupp Electrical Steel GmbH ir thyssenkrupp Electrical Steel Ugo / Komisija,

priimti sprendimą pripažinti ieškinį dėl panaikinimo priimtinu,

grąžinti bylą Bendrajam Teismui tolesniam bylos nagrinėjimui iš esmės,

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi šiame apeliaciniame procese išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliantės ginčija skundžiamą nutartį remdamosi pagrindais, grindžiamais reikšmingomis teisės klaidomis. Apeliantės nurodo penkis argumentus, susijusius su teisės klaidomis:

Pirma, Bendrasis Teismas padarė klaidą, kai nusprendė, kad Sąjungos muitinės kodekso reglamentu (1 ) ir susijusiais deleguotaisiais ir įgyvendinimo reglamentais Komisijai nesuteikti įgaliojimai priimti sprendimus, kurie yra privalomi nacionalinėms muitinėms tikrinant ekonomines sąlygas.

Antra, Bendrasis Teismas padarė klaidą, kai nusprendė, kad Komisijos vaidmuo tikrinant ekonomines sąlygas yra tik procedūrinio pobūdžio.

Trečia, Bendrasis Teismas padarė klaidą, kai 2006 m. gegužės 11 d. sprendimą Coberco Dairy Foods (C-11/05) laikė privalomu teisiniu precedentu aiškinant Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo akto (2 ) 259 straipsnio 5 dalį.

Ketvirta, Bendrasis Teismas padarė klaidą, kai 2016 m. rugsėjo mėn. administracinį susitarimą dėl Sąjungos muitinės kodekso 211 straipsnio 6 dalies ir Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo akto 259 straipsnio taikymo pripažino Komisijos išvadų dėl ekonominių sąlygų privalomumo įrodymu.

Penkta, Bendrasis Teismas padarė klaidą, kai nepripažino, kad apeliantės yra tiesiogiai ir konkrečiai susijusios su Komisijos išvada dėl ekonominių sąlygų.

____________

1 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL L 269, 2013, p. 1).

2 Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2447 2015 m. lapkričio 24 d. kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės (OL L 343, 2015, p. 558).