Language of document :

Recurs introdus la 13 septembrie 2018 de thyssenkrupp Electrical Steel GmbH, thyssenkrupp Electrical Steel Ugo împotriva Ordonanţei Tribunalului (Camera a șasea) din 2 iulie 2018 în cauza T-577/17, thyssenkrupp Electrical Steel GmbH, thyssenkrupp Electrical Steel Ugo/Comisia Europeană

(Cauza C-572/18 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurente: thyssenkrupp Electrical Steel GmbH, thyssenkrupp Electrical Steel Ugo (reprezentanți: M. Günes, L. C. Heinisch, avocați)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile recurentei

Recurentele solicită Tribunalului:

anularea Ordonanței Tribunalului din 2 iulie 2018 în cauza T-577/17 – thyssenkrupp Electrical Steel GmbH și thyssenkrupp Electrical Steel Ugo/Comisia;

declararea ca fiind admisibilă a acțiunii în anulare;

trimiterea cauzei Tribunalului în vederea continuării procedurii pe fondul cauzei;

obligarea Comisiei să suporte cheltuielile de judecată aferente prezentei proceduri de recurs.

Motivele și principalele argumente

Recurentele au contestat ordonanța atacată pentru motivul că se bazează pe erori de drept semnificative. Recurentele invocă cinci argumente în ceea ce privește erorile de drept:

•    În primul rând, Tribunalul a săvârșit o eroare afirmând că Codul vamal al Uniunii1 și regulamentele delegate și de punere în aplicare aferente nu conferă Comisiei competența de a adopta decizii care sunt obligatorii pentru autoritățile vamale naționale în examinarea condițiilor economice.

•    În al doilea rând, Tribunalul a săvârșit o eroare afirmând că rolul Comisiei în examinarea condițiilor economice are o natură pur procedurală.

•    În al treilea rând, Tribunalul a săvârșit o eroare considerând Hotărârea din 11 mai 2006, Friesland Coberco Dairy Foods (C-11/05, EU:C:2006:312) ca un precedent obligatoriu din punct de vedere juridic pentru interpretarea articolului 259 alineatul (5) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/24472 .

•    În al patrulea rând, Tribunalul a săvârșit o eroare neconsiderând acordul administrativ din luna septembrie 2016 privind aplicarea articolului 211 alineatul (6) din Codul vamal al Uniunii și a articolului 259 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 ca element de probă a naturii obligatorii a concluziilor Comisiei privind condițiile economice.

•    În al cincilea rând, Tribunalul a săvârșit o eroare neconsiderând că recurentele erau vizate în mod direct și individual de concluziile Comisiei privind condițiile economice.

____________

1     Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (UCC) (OJ 2013, L 269, p. 1).

2     Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO 2015, L 343, p. 558).