Language of document :

Valitus, jonka Silec Cable SAS ja General Cable Corp. ovat tehneet 21.9.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) asiassa T-438/14, Silec Cable ja General Cable v. komissio, 12.7.2018 antamasta tuomiosta

(asia C-599/18 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittajat: Silec Cable SAS ja General Cable Corp. (edustajat: I. Sinan, barrister, ja C. Renner, Rechtsanwältin)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

Valittajat vaativat, että unionin tuomioistuin

kumoaa valituksenalaisen tuomion

kumoaa päätöksen1 1 artiklan siltä osin kuin se koskee Silec Cablea ja General Cablea

toissijaisesti muuttaa päätöksen 2 artiklaa ja alentaa Silec Cablelle ja General Cablelle määrätyn sakon määrää tämän valituksen tueksi esitetyt argumentit huomioiden

toissijaisesti palauttaa asian unionin yleiseen tuomioistuimeen

velvoittaa Euroopan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Ensimmäisellä perusteellaan valittajat väittävät, että unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen jättämällä soveltamatta asianmukaisesti todistelua koskevia sääntöjä ja että se otti vääristyneellä tavalla huomioon sille esitetyt todisteet, jotka koskivat valittaja Silecin osallistumista väitettyyn rikkomiseen.

Unionin yleinen tuomioistuin käytti virheellisesti avointa ja julkista irtisanoutumista koskevaa kriteeriä kääntääkseen todistustaakan, joka koski valittaja Silecin väitetyn rikkomisen toteennäyttämistä. Valittajat väittävät, että unionin yleinen tuomioistuin teki niin ikään oikeudellisen virheen, kun se tukeutui yksinomaan muiden väitettyyn rikkomiseen osallistuneiden subjektiiviseen näkemykseen valittaja Silecin osallistumisen toteennäyttääkseen. Valittajat katsovat edelleen, että unionin yleinen tuomioistuin otti sille esitetyt todisteet vääristyneellä tavalla huomioon ja laiminlöi salassapitovelvollisuutta (SEUT 339 artikla), kun se katsoi, että valittaja Silac osallistui väitettyyn rikkomiseen.

Toisella valitusperusteellaan valittajat väittävät, että unionin yleinen tuomioistuin loukkasi yhdenvertaisen kohtelun periaatetta, kun se kieltäytyi luokittelemasta valittaja Silacin osallistumista väitettyyn rikkomiseen ”pienen toimijan” osallistumiseksi.

Valittajat väittävät, että unionin yleinen tuomioistuin otti lainvastaisesti huomioon Safran/Sagem/Sagem Communicationsin käyttäytymisen, kun se arvioi valittaja Silacin henkilökohtaista osallistumista sakon määrän arvioimiseksi. Valittajat väittävät, että unionin yleinen tuomioistuin esitti lisäksi itse ilmeisen ristiriitaiset perustelut tämän osalta. Valittajat väittävät edelleen, että unionin yleinen tuomioistuin vertaili vääriä tosiasiallisia tilanteita, kun se katsoi, että komissio ei syrjinyt valittaja Silacia, kun se kieltäytyi luokittelemasta tätä pieneksi toimijaksi.

____________

1 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisesta menettelystä (Asia AT.39610 – Voimakaapelit) (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 2139 final) 2.4.2014 annettu komission päätös (EUVL (2014) 2139 final) (EUVL 2014, C 319, s. 10).