Language of document :

Žalba koju su 21. rujna 2018. podnijeli Silec Cable SAS, General Cable Corp. protiv presude Općeg suda (osmo vijeće) od 12. srpnja 2018. u predmetu T-438/14, Silec Cable, General Cable protiv Europske komisije

(predmet C-599/18 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelji: Silec Cable SAS, General Cable Corp. (zastupnici: I. Sinan, Barrister, C. Renner, Rechtsanwältin)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Zahtjevi

Žalitelji od Suda zahtijevaju da:

ukine presudu protiv koje je uložena žalba;

poništi članak 1. Odluke1 u dijelu u kojem se odnosi na Silec Cable i General Cable;

podredno, izmijeni članak 2. Odluke i smanji iznos kazne izrečene društvima Silec Cable i General Cable na temelju argumenata iznesenih u potporu ovoj žalbi;

podredno, vrati predmet na ponovno suđenje Općem sudu;

naloži Europskoj komisiji snošenje svih troškova postupka.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Svojim prvim žalbenim razlogom, žalitelji tvrde da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava jer je pogrešno primijenio pravila o dokazivanju i iskrivio dokaze koji su mu podneseni u vezi sa sudjelovanjem žalitelja – društva Silec– u navodnoj povredi.

Opći je sud pogrešno upotrijebio kriterij izričitog i javnog distanciranja za prebacivanje tereta dokazivanja da je žalitelj - društvo Silec – počinio navodnu povredu. Žalitelji tvrde da je Opći sud također počinio pogrešku koja se tiče prava jer je uzeo u obzir isključivo subjektivnu percepciju drugih sudionika u navodnoj povredi da bi dokazao sudjelovanje žalitelja – društva Silec. Žalitelji nadalje smatraju da je Opći sud iskrivio dokaze koji su mu podneseni, i da je povrijedio obvezu čuvanja poslovne tajne (članak 339. UFEU-a), jer je utvrdio da je žalitelj - društvo Silec – sudjelovao u navodnoj povredi.

Svojim drugim razlogom, žalitelji tvrde da je Opći sud povrijedio načelo jednakog postupanja jer je odbio kvalificirati sudjelovanje žalitelja – društva Silec – u navodnoj povredi kao „sporednog sudionika”.

Žalitelji tvrde da je Opći sud nezakonito uzeo u obzir postupanje Safran/Sagem/Sagem Communications pri ocjeni pojedinačnog sudjelovanja žalitelja – društva Silec – radi određivanja iznosa novčane kazne. Žalitelji tvrde da sâm Opći sud, štoviše, pruža proturječno obrazloženje u tom smislu. Žalitelji nadalje iznose da Opći sud uspoređuje pogrešne činjenične situacije kada zaključuje da Komisija ne diskriminira žalitelja – društvo Silec – kada ga odbija kvalificirati kao sporednog sudionika.

____________

1 Odluka Komisije od 2. travnja 2014. u vezi s postupkom na temelju članka 101. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i članka 53. Sporazuma o EGP-u (Predmet AT.39610 – Energetski kabeli) (priopćeno pod brojem dokumenta C(2014) 2139 završna verzija) (SL 2014., C 319, str. 10.)