Language of document :

A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-438/14. sz., Silec Cable, General Cable kontra Bizottság ügyben 2018. július 12-én hozott ítélete ellen a Silec Cable SAS és a General Cable Corp. által 2018. szeptember 21-én benyújtott fellebbezés

(C-599/18. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbezők: Silec Cable SAS, General Cable Corp. (képviselők: I. Sinan barrister, C. Renner Rechtsanwältin)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbezők kérelmei

A fellebbezők azt kérik, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a megtámadott ítéletet;

a Silec Cable-re és a General Cable-re vonatkozó részében semmisítse meg a határozat1 1. cikkét;

másodlagosan változtassa meg a határozat 2. cikkét, és a jelen fellebbezés alátámasztására előadott érvekre tekintettel csökkentse a Silec Cable-lel és a General Cable-lel szemben kiszabott bírság összegét;

másodlagosan az ügyet utalja vissza a Törvényszék elé;

kötelezze az Európai Bizottságot az eljárás összes költségének viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Első jogalapjuk keretében a fellebbezők előadják, hogy a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, mivel nem alkalmazta megfelelően a bizonyításra vonatkozó szabályokat, és a fellebbező Silecnek az állítólagos jogsértésben való részvételét illetően elferdítette az elé terjesztett bizonyítékokat.

A Törvényszék tévesen alkalmazta a nyilvános elhatárolódás kritériumát a fellebbező Silec által állítólag elkövetett jogsértés bizonyításával kapcsolatos bizonyítási teher megfordítása érdekében. A fellebbezők előadják, hogy a Törvényszék azért is tévesen alkalmazta a jogot, mert a Silec részvételének bizonyítása érdekében kizárólag az állítólagos jogsértés többi résztvevőjének szubjektív észlelésére támaszkodott. A fellebbezők továbbá úgy vélik, hogy a Törvényszék elferdítette az elé terjesztett bizonyítékokat, és megsértette továbbá a szolgálati titoktartási kötelezettséget (EUMSZ 339. cikk), amikor megállapította, hogy a fellebbező Silec részt vett az állítólagos jogsértésben.

Második jogalapjukkal a fellebbezők azt állítják, hogy a Törvényszék megsértette az egyenlő bánásmód elvét, amikor megtagadta azt, hogy a fellebbező Silecnek az állítólagos jogsértésben való részvételét „mellékes szereplő” részvételének minősítse.

A fellebbezők előadják, hogy a Törvényszék jogellenesen vette figyelembe a Safran/Sagem/Sagem Communications magatartását, amikor a fellebbező Silec egyedi részvételét vizsgálta a bírság összegének értékelése során. A fellebbezők előadják, hogy ezenkívül e tekintetben maga a Törvényszék nyilvánvalóan ellentmondásos indokolást adott. A fellebbezők továbbá azt állítják, hogy a Törvényszék a hibás ténybeli helyzeteket hasonlította össze annak megállapításakor, hogy a Bizottság nem részesítette hátrányos megkülönböztetésben a fellebbező Silecet akkor, amikor megtagadta azt, hogy e társaságot mellékes szereplőnek minősítse.

____________

1 Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikkének és az EGT-Megállapodás 53. cikkének alkalmazására vonatkozó eljárásban (AT.39610 – „erősáramú [helyesen: elektromos] kábelek” ügy) 2014. április 2-án hozott bizottsági határozat (az értesítés a C(2014) 2139 final dokumentummal történt) (HL 2014. L 319., 10. o.).