Language of document :

2018 m. rugsėjo 21 d. Silec Cable SAS, General Cable Corp. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. liepos 12 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-438/14, Silec Cable, General Cable / Komisija

(Byla C-599/18 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantės: Silec Cable SAS, General Cable Corp., atstovaujamos baristerio I. Sinan, advokatės C. Renner

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliančių reikalavimai

Apeliantės Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti skundžiamą sprendimą,

panaikinti sprendimo1 1 straipsnį, kiek jis susiję su Silec Cable ir General Cable,

alternatyviai, pakeisti sprendimo 2 straipsnį ir sumažinti Silec Cable ir General Cable skirtą baudą, atsižvelgiant į argumentus, kuriais grindžiamas šis apeliacinis skundas,

alternatyviai, grąžinti bylą Bendrajam Teismui,

priteisti iš Europos Komisijos visas bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pirmuoju pagrindu apeliantės teigia, kad Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, kai netinkamai taikė įrodinėjimo taisykles ir iškraipė jam pateiktus įrodymus dėl apeliantės Silec dalyvavimo darant nurodytą pažeidimą.

Bendrasis Teismas netinkamai taikė atviro ir viešo atsiribojimo kriterijų siekdamas perkelti apeliantės Silec dalyvavimo darant nurodytą pažeidimą įrodinėjimo naštą. Apeliantės teigia, kad Bendrasis Teismas taip pat padarė teisės klaidą, kai rėmėsi tik subjektyviu kitų nurodyto pažeidimo dalyvių suvokimu, siekdamas įrodyti apeliantės Silec dalyvavimą. Apeliantės taip pat mano, kad Bendrasis Teismas iškraipė jam pateiktus įrodymus ir pažeidė pareigą saugoti profesinę paslaptį (SESV 339 straipsnis), kai padarė išvadą, kad apeliantė Silec dalyvavo darant nurodytą pažeidimą.

Antruoju pagrindu apeliantės tvirtina, kad Bendrasis Teismas pažeidė vienodo požiūrio principą, kai atsisakė pripažinti apeliantės Silec dalyvavimą darant nurodytą pažeidimą „antraeile dalyve“.

Apeliantės teigia, kad Bendrasis Teismas neteisėtai atsižvelgė į Safran/Sagem/Sagem ryšius, kai vertino individualų apeliantės Silec dalyvavimą tam, kad nustatytų baudos dydį. Apeliantės tvirtina, kad pats Bendrasis Teismas pateikia akivaizdžiai prieštaraujančius motyvus šiuo aspektu. Be to, apeliantės nurodo, kad Bendrasis Teismas lygina netinkamas teisines situacijas prieidamas prie išvados, kad Komisija nediskriminuoja apeliantės Silec, kai atsisako pripažinti ją antraeile dalyve.

____________

1 2014 m. balandžio 2 d. Komisijos sprendimas C(2014) 2139 final dėl procedūros pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnį ir EEE susitarimo 53 straipsnį (byla AT.39610 – Elektros kabeliai) (pranešta dokumentu Nr.  C(2014) 2139 final) (OL C 319, 2014, p. 10).