Language of document :

Recurs introdus la 21 septembrie 2018 de Silec Cable SAS, General Cable Corp. împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a opta) din 12 iulie 2018 în cauza T-438/14, Silec Cable, General Cable/Comisia Europeană

(Cauza C-599/18 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurente: Silec Cable SAS, General Cable Corp. (reprezentanți: I. Sinan, Barrister, C. Renner, Rechtsanwältin)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile recurentelor

Recurentele solicită Curții:

anularea hotărârii atacate;

anularea articolului 1 din decizie1 în ceea ce privește Silec Cable și General Cable;

în subsidiar, modificarea articolului 2 din decizie și reducerea cuantumului amenzii impuse Silec Cable și General Cable în lumina argumentelor dezvoltate în susținerea prezentului recurs;

în subsidiar, trimiterea cauzei la Tribunal spre rejudecare;

obligarea Comisiei Europene la plata tuturor cheltuielilor de judecată aferente procedurii.

Motivele și principalele argumente

Prin intermediul primului motiv, recurentele susțin că Tribunalul a săvârșit o eroare de drept întrucât nu a aplicat în mod corect normele referitoare la probe și a denaturat elementele de probă care i-au fost prezentate în ceea ce privește participarea recurentei Silec la presupusa încălcare.

Tribunalul a utilizat în mod incorect criteriul distanțării explicite și publice pentru a inversa sarcina probei referitoare la stabilirea presupusei încălcări a recurentei Silec. De asemenea, recurentele susțin că Tribunalul a săvârșit o eroare de drept prin faptul că s-a bazat exclusiv pe percepția subiectivă a altor participanți la presupusa încălcare pentru a dovedi participarea recurentei Silec la încălcare. Recurentele consideră în plus că Tribunalul a denaturat elementele de probă care i-au fost prezentate și a încălcat și obligația păstrării secretului profesional (articolul 339 TFUE) atunci când a constatat că recurenta Silec a participat la presupusa încălcare.

Prin intermediul celui de al doilea motiv, recurentele susțin că Tribunalul a încălcat principiul egalității de tratament atunci când a refuzat să califice participarea recurentei Silec la presupusa încălcare drept cea a unui „actor marginal”.

Recurentele susțin că Tribunalul a luat în considerare în mod nelegal comportamentul Safran/Sagem/Sagem Communications atunci când a analizat participarea individuală a recurentei Silec în vederea analizării cuantumului amenzii. În plus, recurentele susțin că însuși Tribunalul prezintă o motivare vădit contradictorie în această privință. Recurentele susțin în continuare că Tribunalul compară aspecte de fapt greșite atunci când concluzionează că Comisia nu discriminează recurenta Silec prin faptul că refuză să o califice drept un actor marginal.

____________

1     Decizia Comisiei din 2 aprilie 2014 referitoare la o procedură inițiată în temeiul articolului 101 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și al articolului 53 din Acordul privind SEE (Cazul AT.39610 – Cabluri de energie) [notificată cu numărul C(2014) 2139 final] (JO 2014, C 319, p. 10).