Language of document :

Recurs introdus la 11 octombrie 2018 de Apple Distribution International împotriva Ordonanței Tribunalului (Camera a opta) din 27 iulie 2018 în cauza T-101/17, Apple Distribution International/Comisia Europeană

(Cauza C-633/18 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: Apple Distribution International (reprezentanți: S. Schwiddessen, H. Lutz, Rechtsanwälte, N. Niejahr, Rechtsanwältin, A. Patsa, Advocate)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile

Recurenta solicită Curții:

anularea în întregime a ordonanței atacate;

constatarea faptului că Apple este afectată în mod direct și individual prin decizia atacată;

trimiterea cauzei spre rejudecare la Tribunal, pentru ca acesta să se pronunțe asupra fondului și

obligarea Comisiei la plata propriilor cheltuieli de judecată și a cheltuielilor de judecată efectuate de Apple în legătură cu prezenta procedură și cu procedura în fața Tribunalului.

Motivele și principalele argumente

Apple susține că ordonanța atacată este afectată de erori de drept:

În primul rând, Tribunalul a denaturat și nu a luat în considerare probe relevante atunci când a apreciat dacă poziția concurențială a Apple pe piața furnizării de servicii de divertisment video la domiciliu în Germania este afectată în mod semnificativ prin decizia atacată1 .

În al doilea rând, Tribunalul a aplicat în mod eronat criteriul juridic de apreciere a afectării individuale atunci când a considerat că Apple nu aparține unui grup închis de întreprinderi care erau identificabile la data adoptării deciziei atacate în funcție de criterii specifice membrilor acelui grup.

În al treilea rând, Tribunalul a încălcat articolul 119 din Regulamentul său de procedură și articolul 36 din Statutul Curții de Justiție, întrucât nu a precizat motivele care conduc la concluzia că: (i) probele prezentate de Apple pentru evaluarea impactului pe care l-ar putea avea ajutorul asupra poziției sale concurențiale pe piața furnizării de servicii de divertisment video la domiciliu în Germania sunt insuficiente; și (ii) existența unei afectări individuale trebuie să fie stabilită prin raportare la momentul în care măsura atacată a fost concepută, adoptată și implementată la nivel național.

În al patrulea rând, Tribunalul a încălcat dreptul la apărare al Apple prin faptul că s-a bazat pe observațiile transmise de Comisie ca răspuns la întrebările adresate de Tribunal, cu privire la care Apple nu a avut posibilitatea de a prezenta comentarii.

____________

1 Decizia (UE) 2016/2042 a Comisiei din 1 septembrie 2016 privind schema de ajutoare SA.38418 – 2014/C (ex 2014/N) pe care Germania intenționează să o pună în aplicare în vederea finanțării producției și distribuției de filme (JO 2016, L 314, p. 63).