Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Upper Tribunal (Spojené království) dne 20. srpna 2018 – HM Revenue & Customs v. HD

(Věc C-544/18)

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

Upper Tribunal

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: HM Revenue & Customs

Odpůrkyně: HD

Předběžná otázka

Musí být článek 49 SFEU vykládán v tom smyslu, že osoba, která přestala vykonávat samostatnou výdělečnou činnost za okolností, kdy existují tělesná omezení během pokročilého stadia těhotenství a v době po porodu, si zachovává postavení osoby samostatně výdělečně činné ve smyslu uvedeného článku, pokud se v přiměřené době po narození dítěte vrátí k ekonomické činnosti nebo hledá zaměstnání?

____________