Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Upper Tribunal (Ühendkuningriik) 20. augustil 2018 – HM Revenue & Customs versus HD

(kohtuasi C-544/18)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Upper Tribunal

Põhikohtuasja pooled

Apellatsioonkaebuse esitaja: HM Revenue & Customs

Vastustaja: HD

Eelotsuse küsimus

Kas ELTL artiklit 49 tuleb tõlgendada nii, et isikul, kes ei osale enam majandustegevuses füüsilisest isikust ettevõtjana olukorras, kus esinevad raseduse lõpuperioodi ja sünnitusjärgsed kehalise koormuse piirangud, säilib füüsilisest isikust ettevõtja staatus nimetatud artikli tähenduses, eeldusel et ta naaseb pärast oma lapse sündi mõistliku ajavahemiku järel oma majandustegevuse juurde või leiab muu töö?

____________