Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 20. kolovoza 2018. uputio Upper Tribunal (Ujedinjena Kraljevina) – HM Revenue & Customs protiv HD

(predmet C-544/18)

Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

Upper Tribunal

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: HM Revenue & Customs

Tuženik: HD

Prethodno pitanje

Treba li članak 49. UFEU-a tumačiti na način da osoba koja prestaje raditi u svojstvu samozaposlene osobe u okolnostima u kojima postoje tjelesna ograničenja u kasnijoj fazi trudnoće i nakon poroda, zadržava status samozaposlene osobe u smislu tog članka, pod uvjetom da nastavi obavljati gospodarsku djelatnost ili tražiti zaposlenje u razumnom vremenu nakon rođenja djeteta?

____________