Language of document :

2018 m. rugpjūčio 20 d. Upper Tribunal (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje HM Revenue & Customs / HD

(Byla C-544/18)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Upper Tribunal

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: HM Revenue & Customs

Atsakovė: HD

Prejudicinis klausimas

Ar SESV 49 straipsnis aiškintinas taip, kad asmuo, kuris nutraukia savarankiškai dirbančio asmens veiklą dėl fizinių suvaržymų, atsiradusių paskutiniais nėštumo mėnesiais ar po gimdymo, išlaiko savarankiškai dirbančio asmens, kaip apibrėžta šiame straipsnyje, statusą, jeigu per pagrįstą laikotarpį po vaiko gimimo atnaujina ekonominę veiklą arba pradeda ieškoti darbo?

____________