Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 20. augustā iesniedza Upper Tribunal (Apvienotā Karaliste) – HM Revenue & Customs/HD

(Lieta C-544/18)

Tiesvedības valoda – angļu

Iesniedzējtiesa

Upper Tribunal

Pamatlietas puses

Prasītājs: HM Revenue & Customs

Atbildētāja: HD

Prejudiciālais jautājums

Vai LESD 49. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka sieviete, kura pašnodarbinātas personas saimniecisko darbību pārtrauc fizisku ierobežojumu dēļ, kuri ir saistīti ar vēlīno grūtniecības stadiju un pēcdzemdību periodu, saglabā pašnodarbinātas personas statusu šī panta izpratnē ar nosacījumu, ka saprātīgā termiņā pēc bērna piedzimšanas viņa atsāk saimniecisko darbību vai meklē darbu.

____________