Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Upper Tribunal (Regatul Unit) la 20 august 2018 – HM Revenue & Customs/HD

(Cauza C-544/18)

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

Upper Tribunal

Părțile din procedura principală

Apelantă: HM Revenue & Customs

Intimată:: HD

Întrebarea preliminară

Articolul 45 TFUE trebuie interpretat în sensul că o astfel de persoană, care încetează să desfășoare o activitate independentă în situația în care se confruntă cu constrângeri fizice care apar în ultima perioadă a sarcinii și în perioada ulterioară nașterii, își păstrează statutul de „lucrător care desfășoară activități independente”, în sensul acestui articol, cu condiția să reia activitatea economică sau să caute un loc de muncă într-o perioadă rezonabilă după nașterea copilului?

____________