Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Upper Tribunal (Združeno kraljestvo) 20. avgusta 2018 – HM Revenue & Customs/HD

(Zadeva C-544/18)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

Upper Tribunal

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: HM Revenue & Customs

Nasprotna stranka v pritožbenem postopku: HD

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 49 PDEU razlagati tako, da oseba, ki je prenehala opravljati dejavnost kot samozaposlena oseba v okoliščinah, v katerih obstajajo fizične omejitve, povezane z visoko nosečnostjo in posledicami poroda, ohrani status „delavke“ v smislu tega člena, če začne gospodarsko dejavnost ponovno opravljati ali iskati zaposlitev v razumnem roku po rojstvu otroka?

____________