Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Upper Tribunal (Förenade kungariket) den 20 augusti 2018 – HM Revenue & Customs mot HD

(Mål C-544/18)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

Upper Tribunal

Parter i det nationella målet

Klagande: HM Revenue & Customs

Motpart: HD

Tolkningsfrågan

Ska artikel 49 FEUF tolkas så, att den innebär att en sådan person, som upphör att driva verksamhet som egenföretagare på grund av fysiska begränsningar vilka uppträder i slutfasen av graviditeten och till följd av förlossningen, behåller sin ställning som egenföretagare, i den mening som avses i nämnda artikel, om hon återupptar ekonomisk verksamhet eller söker arbete inom en rimlig tid efter att ha fött barn?

____________