Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud College van Beroep voor het bedrijfsleven (Madalmaad) 21. septembril 2018 – Darie BV versus Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

(kohtuasi C-592/18)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Darie BV

Vastustaja: Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Eelotsuse küsimused

1.    Kas määruse nr 528/20121 artiklis 3 sisalduvat mõistet „biotsiid“ tuleb tõlgendada nii, et see hõlmab ka vahendeid, mis koosnevad ühest või mitmest bakteriliigist, ensüümidest või muudest koostisosadest, kui nende eriomase toime tõttu ei mõjuta need vahetult kahjulikke organisme, mille jaoks on need ette nähtud, vaid kahjulike organismide võimaliku elukeskkonna teket või säilimist, ja milliseid nõudeid tuleb sellisele toimele sellisel juhul esitada?

2.    Kas esimesele küsimusele vastamisel on oluline, kas pind, millel sellist vahendit kasutatakse, on vaba kahjulikest organismidest, ja kui jah, siis milliste kriteeriumide alusel tuleb hinnata, kas see on nii?

3.    Kas esimesele küsimusele vastamisel on oluline, millise ajavahemiku jooksul toime avaldub?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määruse (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist (ELT 2012, L 167, lk 1).