Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 21. rujna 2018. uputio College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nizozemska) – Darie B.V. protiv Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

(predmet C-592/18)

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Darie B.V.

Tuženik: Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Prethodna pitanja

Treba li pojam „biocidni proizvod” iz članka 3. Uredbe br. 528/20121 tumačiti na način da je njime obuhvaćeno i sredstvo koje se sastoji od jedne ili nekoliko bakterijskih vrsta, enzima ili drugih elemenata ako ono na temelju njegova posebnog učinka ne utječe izravno na štetne organizme, za koje je namijenjeno, nego na nastanak odnosno održavanje potencijalnih staništa za štetne organizme, te koji zahtjevi u tom slučaju eventualno postoje u pogledu takvog učinka?

Je li za odgovor na prvo prethodno pitanje relevantna okolnost da se takvo sredstvo primjenjuje u uvjetima bez štetnih mikroorganizama te ako jest, na temelju kojih se kriterija to procjenjuje?

Je li za odgovor na prvo prethodno pitanje relevantno trajanje tog učinka?

____________

1 Uredba (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (SL 2012, L 167, str. 1.; SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 49., str. 181.).