Language of document :

2018 m. rugsėjo 21 d. College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Darie B.V. / Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

(Byla C-592/18)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Darie B.V.

Atsakovas: Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Reglamento Nr. 528/20121 3 straipsnyje pateikta sąvoka „biocidinis produktas“ aiškintina taip, kad ji apima ir preparatus, kurių sudėtyje yra vienos ar kelių rūšių bakterijų, fermentų arba kitų sudedamųjų dalių, dėl savo specifinio veikimo darančių poveikį ne tiesiogiai kenksmingiesiems organizmams, kuriems jie skirti, o galimos kenksmingųjų organizmų buveinės atsiradimui ar išsilaikymui, ir kokie reikalavimai tuomet prireikus turėtų būti keliami tokiam poveikiui?

2.    Ar atsakant į pirmąjį klausimą reikšminga tai, kad realiomis sąlygomis, kuriomis toks preparatas naudojamas, kenksmingųjų organizmų nėra, ir, jei taip, pagal kokius kriterijus tai turi būti vertinama?

3.    Ar atsakant į pirmąjį klausimą reikšminga tai, kiek laiko poveikis išlieka?

____________

1 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL L 167, 2012, p. 1).