Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Țările de Jos) la 21 septembrie 2018 – Darie BV/Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

(Cauza C-592/18)

Limba de procedură: neerlandeza

Instanța de trimitere

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Părțile din procedura principală

Apelantă: Darie BV

Intimat: Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Întrebările preliminare

Noțiunea „produs biocid” prevăzută la articolul 3 din Regulamentul 528/20121 trebuie interpretată în sensul că aceasta privește și produse compuse din unul sau mai multe tipuri de bacterii, enzime sau alte elemente, având în vedere că, datorită modului lor de acțiune specific, acestea nu acționează direct asupra organismelor dăunătoare împotriva cărora sunt destinate, ci asupra apariției, respectiv menținerii mediului potențial propice acestui organism dăunător, și, dacă este cazul, care sunt cerințele pe care trebuie să le îndeplinească o asemenea acțiune?

Este relevant, pentru răspunsul la întrebarea 1, faptul că un astfel de produs este aplicat într-o situație în care nu există organismul dăunător și, în caz afirmativ, în baza cărui criteriu trebuie să se evalueze dacă este vorba despre o astfel de situație?

Este relevant, pentru răspunsul la întrebarea 1, în ce termen acționează produsul?

____________

1     Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide (JO 2012, L 167, p. 1).