Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďarsko) dne 24. září 2018 – UTEP 2006. SRL v. Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály

(Věc C-600/18)

Jednací jazyk: maďarština

Předkládající soud

Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: UTEP 2006. SRL

Žalovaný: Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály

Předběžná otázka

Musí být ustanovení článku 92 SFEU vykládána v tom smyslu, že brání takovému výkladu § 12/A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. [évi] XXXIV. törvény (zákon č. XXXIV z roku 2004, o malých a středních podnicích a podpoře jejich rozvoje, dále jen „zákon o MSP“) a takové praxi správních orgánů při jeho uplatňování, podle nichž se § 12/A zákona o MSP nemůže vztahovat na podniky (právní subjekty), které nejsou registrovány v Maďarsku, nýbrž v jiném členském státě, ale které jinak naplňují definiční znaky „malého a středního podniku“ stanovené uvedeným zákonem?

____________