Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Unkari) on esittänyt 24.9.2018 – UTEP 2006. SRL v. Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály

(asia C-600/18)

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Pääasian asianosaiset

Valittaja: UTEP 2006. SRL

Vastapuoli: Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály

Ennakkoratkaisukysymys

Onko SEUT 92 artiklan määräyksiä tulkittava siten, että niiden kanssa on ristiriidassa pienistä ja keskisuurista yrityksistä sekä niiden kehittämistuesta vuonna 2004 annetun lain nro XXXIV (a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény, jäljempänä KKV-laki) 12/A §:n tulkinta ja sen perusteella muodostunut viranomaiskäytäntö, joiden mukaan KKV-lain 12/A §:ää ei voida soveltaa yrityksiin (oikeussubjekteihin), joita ei ole rekisteröity Unkarissa vaan jossain muussa jäsenvaltiossa mutta jotka muutoin vastaavat KKV-lain mukaista pienen ja keskisuuren yrityksen määritelmää?

____________