Language of document :

A Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által 2018. szeptember 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – UTEP 2006. SRL kontra Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály

(C-600/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: magyar

A kérdést előterjesztő bíróság

Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Az alapeljárás felei

Felperes: UTEP 2006. SRL

Alperes: Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni az EUMSz 92. cikk rendelkezéseit, mint amelyekkel ellentétben áll a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV tv.) 12/A. §-ának akkénti értelmezése, továbbá az ezzel összefüggésben kialakult hatósági gyakorlat, amely nem teszi lehetővé a KKV tv. 12/A. §-ának alkalmazását olyan nem Magyarországon bejegyzett – más tagállami – vállalkozások (jogalanyok) esetében, melyek egyébként megfelelnek a KKV tv. kis- és középvállalkozás fogalmának?

____________