Language of document :

2018 m. rugsėjo 24 d. Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje UTEP 2006. SRL / Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály

(Byla C-600/18)

Proceso kalba: vengrų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: UTEP 2006. SRL

Atsakovė: Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály

Prejudicinis klausimas

Ar SESV 92 straipsnio nuostatos turi būti aiškinamos taip, kad jos draudžia tokį a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. [évi] XXXIV. törvény (2004 m. Įstatymas Nr. XXXIV dėl mažų ir vidutinių įmonių bei paramos jų vystymui; toliau – KKV įstatymas) 12/A straipsnio aiškinimą ir su šiuo straipsniu susijusią institucijų praktiką, pagal kuriuos KKV įstatymo 12/A straipsnio negalima taikyti ne Vengrijoje, bet kitoje valstybėje narėje įregistruotoms įmonėms (teisės subjektams), nors jos ir atitinka šiame įstatyme apibrėžtą mažos ir vidutinės įmonės sąvoką?

____________