Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungaria) la 24 septembrie 2018 – UTEP 2006. SRL/Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály

(Cauza C-600/18)

Limba de procedură: maghiara

Instanța de trimitere

Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Părțile din procedura principală

Reclamantă: UTEP 2006. SRL

Pârâtă: Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály

Întrebarea preliminară

Prevederile articolului 92 TFUE trebuie interpretate în sensul că se opun unei interpretări a articolului 12/A din kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. [évi] XXXIV. törvény (Legea XXXIV din 2004 privind întreprinderile mici și mijlocii și ajutoarele pentru dezvoltarea lor, denumită în continuare „Legea KKV”) și practicii autorităților în raport cu aceasta potrivit căreia nu este posibilă aplicarea articolului 12/A din Legea KKV în cazul întreprinderilor (entități juridice) care nu sunt înregistrate în Ungaria, ci într-un alt stat membru, dar care prin restul caracteristicilor se încadrează în definiția întreprinderii mici și mijlocii stabilită de legea în cauză?

____________