Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Madžarska) 24. septembra 2018 – UTEP 2006. SRL/Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály

(Zadeva C-600/18)

Jezik postopka: madžarščina

Predložitveno sodišče

Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: UTEP 2006. SRL

Tožena stranka: Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba [člen] 92 PDEU razlagati tako, da nasprotuje razlagi člena 12/A a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. [évi] XXXIV. törvény (zakon XXXIV iz leta 2004 o malih in srednje velikih podjetjih ter pomočeh za njihov razvoj; v nadaljevanju: zakon KKV) in praksi organov v zvezi s tem, v skladu s katero ni mogoče uporabiti člena 12/A zakona KKV za podjetja (pravne subjekte), ki niso registrirana na Madžarskem, temveč v drugi državi članici, ki pa v ostalem ustrezajo pojmu malega in srednje velikega podjetja, kakor je opredeljen v navedenem zakonu?

____________