Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 6. kolovoza 2018. uputio Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Italija) – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato protiv Regione autonoma della Sardegna

(predmet C-515/18)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Tuženik: Regione autonoma della Sardegna

Prethodna pitanja

Treba li članak 7. stavak 2. Uredbe (EZ) od 23. listopada 2007. br. 1370/20071 tumačiti na način da obvezuje nadležno tijelo koje namjerava izravno sklopiti ugovor, da poduzme sve mjere koje su potrebne za objavu ili dostavu potrebnih informacija svim operatorima potencijalno zainteresiranima za upravljanje uslugom da bi im omogućilo sastavljanje ozbiljne i razumne ponude?

Treba li članak 7. stavak 4. Uredbe (EZ) od 23. listopada 2007. br. 1370/2007 tumačiti na način da nadležno tijelo, prije izravnog sklapanja ugovora, treba komparativno ocijeniti sve ponude za upravljanje uslugom eventualno zaprimljene nakon objave prethodne informacijske obavijesti iz tog članka 7. stavka 4.?

____________

1     Uredba br. 1370/2007 Europskog Parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 1191/69 i (EEZ) br. 1107/70 (SL 2007., L 315, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 13., str. 96.).