Language of document :

2018 m. rugpjūčio 6 d. Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato / Sardinijos autonominis regionas

(Byla C-515/18)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Atsakovas: Sardinijos autonominis regionas

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2007 m. spalio 23 d. Reglamento (EB) Nr. 1370/20071 7 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip, kad kompetentinga valdžios institucija, kuri ketina sutartį sudaryti tiesiogiai, privalo imtis reikiamų priemonių, kad paskelbtų ar perduotų reikalingą informaciją visiems ekonominės veiklos vykdytojams, kurie gali būti suinteresuoti paslaugos teikimu, kad jie galėtų pateikti rimtą ir pagrįstą pasiūlymą?

2.    Ar 2007 m. spalio 23 d. Reglamento (EB) Nr. 1370/2007 7 straipsnio 4 dalis turi būti aiškinama taip, kad kompetentinga institucija, prieš sudarydama sutartį tiesiogiai, privalo palyginti ir įvertinti visus paslaugos valdymo pasiūlymus, kurie galėjo būti gauti po to, kai buvo paskelbtas toje pačioje 7 straipsnio 4 dalyje paminėtas išankstinis informacinis skelbimas?

____________

1 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1370/2007 dėl keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešųjų paslaugų ir panaikinantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 1191/69 ir (EEB) Nr. 1107/70 (OL L 315, 2007, p. 1).