Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Italia) la 6 august 2018 – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/Regione autonoma della Sardegna

(Cauza C-515/18)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Pârâtă: Regione autonoma della Sardegna

Întrebările preliminare

Articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1370/20071 din 23 octombrie 2007 trebuie interpretat în sensul că îi impune autorității competente care intenționează să recurgă la atribuirea directă a contractului să ia măsurile necesare pentru a publica sau pentru a comunica tuturor operatorilor potențial interesați de gestionarea serviciului informațiile necesare pentru întocmirea unei oferte serioase și rezonabile?

Articolul 7 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 din 23 octombrie 2007 trebuie interpretat în sensul că, înainte de a recurge la atribuirea directă a contractului, autoritatea competentă trebuie să evalueze comparativ toate ofertele de gestionare a serviciului eventual primite după publicarea anunțului de intenție prevăzut la același articol 7 alineatul (4)?

____________

1 Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului (JO 2007, L 315, p. 1).