Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Italija) 6. avgusta 2018 – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/Regione autonoma della Sardegna

(Zadeva C-515/18)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Tožena stranka: Regione autonoma della Sardegna

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je treba člen 7(2) Uredbe (ES) št. 1370/20071 z dne 23. oktobra 2007 razlagati tako, da določa, da mora pristojni organ, ki želi neposredno skleniti pogodbo o izvajanju storitev, sprejeti potrebne ukrepe, da objavi ali sporoči potrebne informacije vsem izvajalcem, ki bi bili potencialno zainteresirani za izvajanje storitve, da pripravijo resno in razumno ponudbo?

Ali je treba člen 7(4) Uredbe (ES) št. 1370/2007 z dne 23. oktobra 2007 razlagati tako, da mora pristojni organ pred neposredno sklenitvijo pogodbe primerjalno oceniti vse ponudbe za izvajanje storitve, ki bi jih morda prejel po objavi predhodnega informativnega obvestila, kot je določeno v členu 7(4)?

____________

1     Uredba (ES) št. 1370/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o javnih storitvah železniškega in cestnega potniškega prevoza ter o razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 1191/69 in št. 1107/70 (UL L 315, str. 1).