Language of document :

Žalba koju je 21. rujna 2018. podnio The Goldman Sachs Group Inc. protiv presude Općeg suda (osmo vijeće) od 12. srpnja 2018. u predmetu T-419/14: The Goldman Sachs Group protiv Europske komisije

(predmet C- 595/18 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: The Goldman Sachs Group Inc. (zastupnik: A. Mangiaracina, avvocatessa, J. Koponen, advokat)

Druge stranke u postupku: Europska komisija, Prysmian SpA, Prysmian Cavi e Sistemi Srl

Zahtjevi

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine pobijanu presudu;

poništi u cijelosti ili djelomično (npr. od svibnja 2007. ili studenoga 2007. nadalje, kada su GS Group i s njim povezana društva držali oko samo 45% i 26% dionica društva Prysmian) članke 1., 2., 3. i 4. Odluke Komisije C(2014) 21391 od 2. travnja 2014. u dijelu u kojem se odnose na žalitelja; i/ili

smanji novčanu kaznu izrečenu žalitelju člankom 2. Odluke Komisije C(2014) 2139 od 2. travnja 2014; i

naloži Komisiji snošenje troškova prvostupanjskog postupka i žalbenog postupka.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Prvi žalbeni razlog: Opći sud je pogrešno primijenio članak 101. UFEU-a i članak 23.2 Uredbe 1/20032 držeći žalitelja odgovornim za povredu koju je društvo Prysmian počinilo u razdoblju od 29. srpnja 2005. do 3. svibnja 2007. (u daljnjem tekstu: razdoblje prije IPO-a).

Drugi žalbeni razlog: Žalitelj nije vršio odlučujući utjecaj u smislu koji se zahtijevao sudskom praksom u razdoblju od 3. svibnja 2007. do 28. siječnja 2009. (u daljnjem tekstu: razdoblje poslije IPO-a).

Treći žalbeni razlog: Zahtjev da Sud žalitelju odobri bilo smanjenje novčane kazne dodijeljene društvu Prysmian.

____________

1 Odluka Komisije od 2. travnja 2014. u vezi s postupkom na temelju članka 101. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i članka 53. Sporazuma o EGP-u (Predmet AT.39610 — Energetski kabeli)

2 Uredba Vijeća (EZ) br. 1/2003 od 16. prosinca 2002. o provedbi pravila o tržišnom natjecanju koja su propisana člancima 81. i 82. Ugovora o EZ-u (SL 2003., L 1, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 8., svezak 1., str. 165.)