Language of document :

A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-419/14. sz., The Goldman Sachs Group kontra Európai Bizottság ügyben 2018. július 12-én hozott ítélete ellen a The Goldman Sachs Group Inc. által 2018. szeptember 21-én benyújtott fellebbezés

(C-595/18. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: The Goldman Sachs Group Inc. (képviselők: A. Mangiaracina avvocatessa, J. Koponen advokat)

A többi fél az eljárásban: Európai Bizottság, Prysmian SpA, Prysmian Cavi e Sistemi Srl

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a megtámadott ítéletet;

egészben vagy részben (például 2007 májusától vagy 2007 novemberétől kezdődően, amikor a GS Group és kapcsolt vállalkozásai közel 45%-os, illetve 26%-os részesedéssel rendelkeztek a Prysmian tőkéjében) semmisítse meg a 2014. április 2-i C(2014) 2139 bizottsági határozat1 1., 2., 3. és 4. cikkét a fellebbezőt érintő részében; és/vagy

csökkentse a 2014. április 2-i C(2014) 2139 bizottsági határozat 2. cikkében a fellebbezővel szemben kiszabott bírság összegét; és

kötelezze a Bizottságot az elsőfokú eljárás és a fellebbezési eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Első jogalap: a Törvényszék tévesen alkalmazta az EUMSZ 101. cikket és az 1/2003 rendelet2 23. cikkének (2) bekezdését, amikor megállapította a fellebbezőnek a Prysmian által 2005. július 29-től 2007. május 3-ig elkövetett jogsértésért való felelősségét (az eredeti nyilvános ajánlatot megelőző időszak).

Második jogalap: a fellebbező 2007. május 3-tól 2009. január 28-ig nem gyakorolt az ítélkezési gyakorlat által megkövetelt értelemben vett meghatározó befolyást (az eredeti nyilvános ajánlatot követő időszak).

Harmadik jogalap: arra irányuló kérelem, hogy a Bíróság részesítse a fellebbezőt a Prysmiannak nyújtott bármilyen bírságcsökkentés előnyeiből.

____________

1 Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke és az EGT-Megállapodás 53. cikke alkalmazására vonatkozó eljárásban (AT.39610 – „erősáramú [helyesen: elektromos] kábelek” ügy) 2014. április 2-án hozott bizottsági határozat.

2 A Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendelet (HL 2003. L 1., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 8. fejezet, 2. kötet, 205. o.).