Language of document :

2018 m. rugsėjo 21 d. The Goldman Sachs Group Inc. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. liepos 12 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-419/14 The Goldman Sachs Group / Europos Komisija

(Byla C-595/18 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: The Goldman Sachs Group Inc., atstovaujama advokatų A. Mangiaracina ir J. Koponen

Kitos proceso šalys: Europos Komisija, Prysmian SpA, Prysmian Cavi e Sistemi Srl

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti skundžiamą sprendimą,

iš dalies arba visiškai (t. y. nuo 2007 m. gegužės ar lapkričio mėn., kai GS Group ir susijusios įmonės turėjo atitinkamai tik apie 45 % ir 26 % Prysmian akcijų) panaikinti 2014 m. balandžio 2 d. Komisijos sprendimo C(2014) 21391 1, 2, 3 ir 4 straipsnius, kiek jie susiję su apeliante ir (arba)

sumažinti 2014 m. balandžio 2 d. Sprendimo C(2014) 2139 2 straipsniu apeliantei skirtą baudą ir

priteisti iš Komisijos pirmosios instancijos ir apeliacinio proceso bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pirmasis apeliacinio skundo pagrindas: Bendrasis Teismas klaidingai taikė SESV 101 straipsnį ir Reglamento 1/20032 23 straipsnio 2 dalį, nes laikė apeliantę atsakinga už Prysmian nuo 2005 m. liepos 29 d. iki 2007 m. gegužės 3 d. padarytą pažeidimą (laikotarpis iki pradinio viešo akcijų platinimo).

Antrasis apeliacinio skundo pagrindas: apeliantė nedarė lemiamos įtakos sprendimų priėmimui, kaip to reikalaujama pagal jurisprudenciją, laikotarpiu nuo 2007 m. gegužės 3 d. iki 2009 m. sausio 28 d. (laikotarpis po pradinio viešo akcijų platinimo).

Trečiasis apeliacinio skundo pagrindas: Teisingumo Teismo prašoma apeliantei taikyti baudos sumažinimą, taikytą Prysmian.

____________

1 2014 m. balandžio 2 d. Komisijos sprendimas dėl pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnį ir EEE susitarimo 53 straipsnį pradėtos procedūros (Byla AT.39610 – Elektros kabeliai).

2 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo (OL L 1, 2003, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 8 sk., 2 t., p. 205).