Language of document :

Recurs introdus la 21 septembrie 2018 de The Goldman Sachs Group Inc. împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a opta) din 12 iulie 2018 în cauza T-419/14, The Goldman Sachs Group/Comisia Europeană

(Cauza C-595/18 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: The Goldman Sachs Group Inc. (reprezentanți: A. Mangiaracina, avvocatessa, J. Koponen, advokat)

Celelalte părți din procedură: Comisia Europeană, Prysmian SpA, Prysmian Cavi e Sistemi Srl

Concluziile recurentei

anularea hotărârii atacate;

anularea, în tot sau în parte (de exemplu, începând cu luna mai sau cu luna noiembrie a anului 2007, momentul în care GS Group a achiziționat 45 % și, respectiv, 26 % din acțiunile Prysmian), a articolelor 1, 2, 3 și 4 din Decizia C(2014) 21391 a Comisiei din 2 aprilie 2014, în măsura în care acestea privesc pe recurentă și/sau

reducerea amenzii aplicate recurentei prin articolul 2 din Decizia C(2014) 2139 a Comisiei din 2 aprilie 2014 și

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată efectuate în prima instanță și în recurs.

Motivele și principalele argumente

Primul motiv: Tribunalul a aplicat în mod eronat articolul 101 TFUE și articolul 23 alineatul (2) din Regulamentul nr. 1/20032 , stabilind în sarcina recurentei răspunderea pentru încălcarea săvârșită de Prysmian în perioada cuprinsă între 29 iulie 2005 și 3 mai 2007 („perioada anterioară OPI”).

Al doilea motiv: recurenta nu a exercitat o influență decisivă, în sensul cerut de jurisprudență, în perioada cuprinsă între 3 mai 2007 și 28 ianuarie 2009 („perioada ulterioară OPI”).

Al treilea motiv: recurenta solicită Curții să admită în beneficiul său orice reducere a amenzii care ar fi acordată Prysmian.

____________

1 Decizia Comisiei din 2 aprilie 2014 privind o procedură inițiată în temeiul articolului 101 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și al articolului 53 din Acordul privind [SEE] (cazul AT.39610 – Cabluri electrice).

2 Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute la articolele 81 și 82 din tratat (JO 2003, L 1, p. 1, Ediție specială, 08/vol. 1, p. 167, rectificare în Ediție specială, 08/vol. 4, p. 269).