Language of document :

Žaloba podaná dne 11. října 2018 – Evropská komise v. Francouzská republika

(Věc C-636/18)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupce: J.-F. Brakeland, zmocněnec)

Žalovaná: Francouzská republika

Návrhová žádání žalobkyně

Určení:

zaprvé, že Francouzská republika tím, že ode dne 1. ledna 2010 byly systematicky a trvale překračovány roční mezní hodnoty NO2 v následujících dvanácti aglomeracích a oblastech kvality ovzduší: Marseille (FR03A02), Toulon (FR03A03), Paříž (FR04A01), Auvergne-Clermont-Ferrand (FR07A01), Montpellier (FR08A01), Toulouse Midi-Pyrénées (FR12A01), ZUR Reims Champagne-Ardenne (FR14N10), Grenoble Rhône-Alpes (FR15A01), Štrasburk (FR16A02), Lyon-Rhône-Alpes (FR20A01), ZUR Vallée de l’Arve Rhône-Alpes (FR20N10) a Nice (FR24A01) a tím, že byly ode dne 1. ledna 2010 systematicky a trvale překračovány hodinové mezní hodnoty NO2 v následujících dvou aglomeracích a oblastech kvality ovzduší: Paříž (FR04A01) a Lyon Rhône-Alpes (FR20A01) nadále neplnila své povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 13 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu ve spojení s přílohou XI uvedené směrnice, a to od vstupu v platnost těchto mezních hodnot v roce 2010,

a

zadruhé, že Francouzská republika ode dne 11. června 2010 neplnila své povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 23 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu ve spojení s přílohou XV uvedené směrnice, a konkrétně povinnost stanovenou v čl. 23 odst. 1 druhém pododstavci uvedené směrnice, aby období překročení bylo co možná nejkratší.

uložil Francouzské republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Od roku 2010 byly roční a hodinové mezní hodnoty NO2 překračovány v každé z dvanácti a dvou oblastí. Toto překročení představuje jako takové porušení čl. 13 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu ve spojení s přílohou XI uvedené směrnice.

Navzdory porušení čl. 13 odst. 1 ve spojení s přílohou XI směrnice 2008/50/ES Francouzská republika nepřijala v rámci plánů kvality ovzduší účinná opatření k co možná nejrychlejší nápravě těchto porušení, což je v rozporu s čl. 23 odst. 1 druhým pododstavcem směrnice 2008/50/ES.

O neúčinnosti těchto opatření svědčí mimo jiné i doba, po niž docházelo k překračování mezních hodnot, rozsah, v jakém byly překračovány, jakož i detailní analýza každého z plánů, které byly přijaty francouzskými orgány pro dvanáct dotčených zón.

____________