Language of document :

Tužba podnesena 11. listopada 2018. – Europska komisija protiv Francuske Republike

(predmet C-636/18)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnik: J.-F. Brakeland, agent)

Tuženik: Francuska Republika

Tužbeni zahtjev

Utvrditi

s jedne strane, da je prekoračujući sustavno i stalno godišnju graničnu vrijednost za koncentraciju dušikova dioksida od 1. siječnja 2010. u sljedećih 12 aglomeracija i zona kvalitete zraka: Marseille (FR03A02), Toulon (FR03A03), Pariz (FR04A01), Auvergne-Clermont-Ferrand (FR07A01), Montpellier (FR08A01), Toulouse Midi-Pyrénées (FR12A01), ZUR Reims Champagne-Ardenne (FR14N10), Grenoble Rhône-Alpes (FR15A01), Strasbourg (FR16A02), Lyon-Rhône-Alpes (FR20A01), ZUR Vallée de l’Arve Rhône-Alpes (FR20N10) i Nica (FR24A01), i prekoračujući sustavno i stalno satnu graničnu vrijednost za koncentraciju dušikova dioksida od 1. siječnja 2010. u sljedeće dvije aglomeracije i zone kvalitete zraka: Pariz (FR04A01) i Lyon Rhône-Alpes (FR20A01), Republika Francuska i dalje krši obveze iz članka 13. stavka 1. Direktive 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. o kvaliteti zraka i čišćem zraku za Europu1 , zajedno s Prilogom XI. navedenoj direktivi i to od stupanja na snagu graničnih vrijednosti 2010.,

i

s druge strane, da je Republika Francuska od 11. srpnja 2010. kršila obveze koje iz članka 23. stavka 1. Direktive 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. o kvaliteti zraka i čišćem zraku za Europu zajedno s Prilogom XV. navedenoj direktivi i posebice obvezu, koja je utvrđena člankom 23. stavkom 1. drugim podstavkom navedene direktive, da osigura da razdoblje prekoračenja bude što je moguće kraće.

Naložiti Republici Francuskoj snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Od 2010. su godišnje i satne granične vrijednosti koncentracije dušikova dioksida bile prekoračene sustavno i stalno u dvanaest i dvije zone. Ta prekoračenja predstavljaju, sama po sebi, povredu članka 13. stavka 1. Direktive 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. o kvaliteti zraka i čišćem zraku za Europu zajedno s Prilogom XI. navedenoj direktivi.

Usprkos toj povredi članka 13. stavka 1. u vezi s Prilogom XI. Direktivi 2008/50/EZ, Republika Francuska protivno članku 23. stavku 1. drugom podstavku Direktive 2008/50/EZ u planove za kvalitetu zraka nije uključila djelotvorne mjere kako bi razdoblje prekoračenja bilo što je moguće kraće.

Neučinkovitosti tih mjera, među ostalim, proizlazi iz trajanja razdoblja prekoračenja graničnih vrijednosti, razine tih prekoračenja i njihova razvoja te detaljne analize svakog od planova koje su francuska tijela donijela za dvanaest zona o kojima je riječ.

____________

1 SL L 152, str. 1.