Language of document :

2018. október 11-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Francia Köztársaság

(C-636/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselő: J.-F. Brakeland meghatalmazott)

Alperes: Francia Köztársaság

Kereseti kérelmek

Az Európai Bizottság azt kéri, hogy a Bíróság

egyrészről állapítsa meg, hogy mivel a Francia Köztársaság 2010. január1-je óta szisztematikusan és tartósan túllépi az NO2-ra vonatkozó éves határértékeket a következő 12 levegőminőségi agglomerációban és zónában: Marseille (FR03A02), Toulon (FR03A03), Párizs (FR04A01), Auvergne-Clermont-Ferrand (FR07A01), Montpellier (FR08A01), Toulouse Midi-Pyrénées (FR12A01), ZUR Reims Champagne-Ardenne (FR14N10), Grenoble Rhône-Alpes (FR15A01), Strasbourg (FR16A02), Lyon-Rhône-Alpes (FR20A01), ZUR Vallée de l’Arve Rhône-Alpes (FR20N10) és Nizza (FR24A01), valamint 2010. január1-je óta szisztematikusan és tartósan túllépi az NO2-ra vonatkozó óránkénti határértékeket a következő 2 levegőminőségi agglomerációban és zónában: Párizs (FR04A01) és Lyon Rhône-Alpes (FR20A01), továbbra sem teljesíti a környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról szóló, 2008. május 21-i 2008/50/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 – ezen irányelv XI. mellékletével összefüggésben értelmezett – 13. cikkének (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit;

másrészről állapítsa meg, hogy 2010. június 11. óta a Francia Köztársaság nem teljesíti a környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról szóló 2008/50/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv XV. mellékletével összefüggésben értelmezett 23. cikkének (1) bekezdése szerinti kötelezettségeit, és különösen a 23. cikk (1) bekezdésének második albekezdése szerinti azon kötelezettségét, hogy a túllépés időtartama a lehető legrövidebb ideig tartson;

a Francia Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

2010 óta az NO2-ra vonatkozó éves és óránkénti határértékeket 12, illetve 2 zónában lépték túl szisztematikusan és tartósan. Ezek a túllépések önmagukban a környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról szóló, 2008. május 21-i 2008/50/EK irányelv – XI. mellékletével összefüggésben értelmezett – 13. cikke (1) bekezdése megsértésének minősülnek.

A Francia Köztársaság – annak ellenére, hogy tartósan sérti a 2008/50/EK irányelv XI. mellékletével összefüggésben értelmezett 13. cikkének (1) bekezdését – a 2008/50/EK irányelv 23. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében előírtakkal ellentétben nem fogadott el olyan levegőminőségi terveket, amelyek megfelelő intézkedéseket állapítanak meg annak érdekében, hogy a túllépés időtartama a lehető legrövidebb ideig tartson.

Ezen intézkedések elégtelensége kitűnik többek között azon időszak időtartamából, amelynek során a határértékeket túllépték, e túllépések szintjéből és alakulásukból, valamint a szóban forgó 12 zónával kapcsolatban a francia hatóságok által elfogadott egyes levegőminőségi tervek részletes elemzéséből.

____________

1 HL 2008. L 152., 1. o.; helyesbítés: HL 2014. L 346., 62. o.