Language of document :

2018 m. spalio 11 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Prancūzijos Respublika

(Byla C-636/18)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama J.-F. Brakeland

Atsakovė: Prancūzijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti, kad

pirma, nuo 2010 m. sausio 1 d. sistemingai ir nuolat viršydama NO2 metines ribines vertes šiose 12 oro kokybės aglomeracijų ir zonų: Marselis (FR03A02), Tulonas (FR03A03), Paryžius (FR04A01), Overnė-Klermonas-Feranas (FR07A01), Monpeljė (FR08A01), Tulūza Pietūs-Pirėnai (FR12A01), Reimsas Šampanė-Ardėnai (FR14N10), Grenoblis Rona-Alpės (FR15A01), Strasbūras (FR16A02), Lionas- Rona-Alpės (FR20A01), Arvo slėnis Rona-Alpės (FR20N10) ir Nica (FR24A01), ir nuo 2010 m. sausio 1 d. sistemingai ir nuolat viršydama NO2 valandines ribines vertes šiose 2 oro kokybės aglomeracijose ir zonose: Paryžius (FR04A01) ir Lionas Rona-Alpės (FR20A01), Prancūzijos Respublika ir toliau neįvykdė įsipareigojimų pagal a 2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje 1 13 straipsnio 1 dalį, siejamą su šios direktyvos XI priedu, nuo pat 2010 m. kai įsigaliojo ribinės vertės,

ir

antra, kad nuo 2010 m. birželio 11 d. Prancūzijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal 2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje 23 straipsnio 1 dalį, siejamą su šios direktyvos XV priedu, konkrečiai kalbant, įsipareigojimo pagal šios direktyvos 23 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą užtikrinti, kad vertės būtų viršijamos kuo trumpesnį laikotarpį.

Priteisti iš Prancūzijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Nuo 2010 m. sistemingai ir nuolat viršijamos N02 metinės ir valandinės ribinės vertės atitinkamai 12 zonų ir 2 zonose. Šis viršijimas savaime yra 2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje 13 straipsnio 1 dalies, siejamos su šios direktyvos XI priedu, pažeidimas.

Nepaisydama įsipareigojimų neįvykdymo pagal Direktyvos 2008/50/EB 13 straipsnio 1 dalį, siejamą su šios direktyvos XI priedu, Prancūzijos Respublika oro kokybės planuose nesiėmė veiksmingų priemonių, kad šios vertės būtų viršijamos kuo trumpesnį laikotarpį, nors tai numatyta 2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/50/EB 23 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje.

Šių priemonių neveiksmingumas, be kita ko, matyti iš laikotarpio, kurį viršijamos ribinės vertės, trukmės, viršijimo lygio ir pokyčių, taip pat iš kiekvieno plano, kuriuos Prancūzijos valdžios institucijos patvirtino aptariamoms 12 zonų, išsamios analizės.

____________

1 OL L 152, 2008, p. 1.