Language of document :

Acțiune introdusă la 11 octombrie 2018 – Comisia Europeană/Republica Franceză

(Cauza C-636/18)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentant: J.-F. Brakeland, agent)

Pârâtă: Republica Franceză

Concluziile reclamantei

Constatarea faptului că, pe de o parte, prin depășirea în mod sistematic și persistent începând cu 1 ianuarie 2010 a valorii-limită anuale pentru NO2 în următoarele 12 aglomerări și zone de calitate a aerului: Marseille (FR03A02), Toulon (FR03A03), Paris (FR04A01), Auvergne-Clermont-Ferrand (FR07A01), Montpellier (FR08A01), Toulouse Midi-Pyrénées (FR12A01), ZUR Reims Champagne-Ardenne (FR14N10), Grenoble Rhône-Alpes (FR15A01), Strasbourg (FR16A02), Lyon-Rhône-Alpes (FR20A01), ZUR Vallée de l’Arve Rhône-Alpes (FR20N10) și Nisa (FR24A01), și prin depășirea în mod sistematic și persistent începând cu 1 ianuarie 2010 a valorii-limită orare pentru NO2 în următoarele două aglomerări și zone de calitate a aerului: Paris (FR04A01) și Lyon Rhône-Alpes (FR20A01), Republica Franceză a continuat să își încalce obligațiile care îi revin în temeiul articolului 13 alineatul (1) coroborat cu anexa XI la Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa1 și aceasta de la intrarea în vigoare a valorilor-limită în anul 2010

și

pe de altă parte, constatarea faptului că, începând cu 11 iunie 2010, Republica Franceză nu și-a respectat obligațiile care îi revin în temeiul articolului 23 alineatul (1) coroborat cu anexa XV la Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, în special obligația stabilită la articolul 23 alineatul (1) al doilea paragraf din directiva menționată de a menține perioada de depășire cât mai scurtă cu putință.

Obligarea Republicii Franceze la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Începând cu anul 2010, valoarea-limită anuală și orară pentru NO2 au fost depășite în mod sistematic și persistent în 12 și, respectiv, 2 zone. Aceste depășiri constituie în sine o încălcare a articolului 13 alineatul (1) coroborat cu anexa XI la Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa.

În pofida acestei încălcări a prevederilor articolului 13 alineatul (1) coroborate cu anexa XI la Directiva 2008/50/CE, Republica Franceză nu a adoptat, contrar prevederilor articolului 23 alineatul (1) al doilea paragraf din aceeași directivă, măsuri eficiente în cadrul unor planuri pentru calitatea aerului, care să vizeze ca perioada de depășire să fie cât mai scurtă cu putință.

Ineficiența acestor măsuri reiese printre altele din durata perioadei de depășire a valorilor-limită, din nivelul acestor depășiri și din evoluția lor, precum și din analiza detaliată a fiecăruia dintre planurile adoptate de autoritățile franceze pentru cele 12 zone în cauză.

____________

1 JO L 152, p. 1.