Language of document :

Tožba, vložena 11. oktobra 2018 – Evropska komisija/Francoska republika

(Zadeva C-636/18)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnik: J.-F. Brakeland, agent)

Tožena stranka: Francoska republika

Predlog tožeče stranke

Ugotovi naj se,

prvič, da s sistematičnim in dolgotrajnim preseganjem letne mejne vrednosti za NO2 od 1. januarja 2010 v naslednjih 12 aglomeracijah in območjih kakovosti zraka: Marseille (FR03A02), Toulon (FR03A03), Pariz (FR04A01), Auvergne-Clermont-Ferrand (FR07A01), Montpellier (FR08A01), Toulouse Midi-Pyrénées (FR12A01), ZUR Reims Champagne-Ardenne (FR14N10), Grenoble Rhône-Alpes (FR15A01), Strasbourg (FR16A02), Lyon-Rhône-Alpes (FR20A01), ZUR Vallée de l’Arve Rhône-Alpes (FR20N10) in Nica (FR24A01), in s sistematičnim in dolgotrajnim preseganjem urne mejne vrednosti za NO2 od 1. januarja 2010 v naslednjih 2 aglomeracijah in območjih kakovosti zraka: Pariz (FR04A01) in Lyon Rhône-Alpes (FR20A01), Francoska Republika še vedno ne izpolnjuje obveznosti, ki jih ima na podlagi člena 13(1) Direktive 2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo1 , v povezavi s prilogo XI k navedeni direktivi in to od začetka veljavnosti mejnih vrednosti leta 2010,

in

drugič, da Francoska republika od 11. junija 2010 ni izpolnila obveznosti, ki jih ima v skladu s členom 23(1) Direktive 2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo, v povezavi s prilogo XV k navedeni direktivi, in zlasti obveznosti, ki je določena s členom 23(1), drugi pododstavek, navedene direktive, da je treba poskrbeti za to, da bo obdobje preseganja čim krajše.

Francoski republiki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Od leta 2010 so bile letne in urne mejne vrednosti za N02 sistematično in dolgotrajno presežene v 12 oziroma v 2 območjih. To preseganje kot tako pomeni kršitev člena 13(1) Direktive 2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo v povezavi s prilogo XI k navedeni direktivi.

Kljub tej kršitvi povezanih določb člena 13(1) Direktive in priloge XI k Direktivi 2008/50/ES, Francoska republika v načrtih za kakovost zraka ni sprejela – v nasprotju s tem, kar določa člen 23(1), drugi pododstavek, Direktive 2008/50/ES – učinkovitih ukrepov, da te prekoračitve ne bi trajale predolgo.

Neučinkovitost ustreznih ukrepov med drugim izhaja iz obdobja prekoračitev mejnih vrednosti, stopnje teh prekoračitev in njihovega razvoja ter iz natančne analize vsakega od načrtov, ki so jih za 12 zadevnih območij sprejeli francoski organi.

____________

1 UL L 152, str. 1.