Language of document :

Tužba podnesena 28. rujna 2018. – Europska komisija protiv Slovačke Republike

(predmet C-614/18)

Jezik postupka: slovački

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: A. Tokár i C. Cattabriga, agenti)

Tuženik: Slovačka Republika

Tužbeni zahtjev

Europska komisija od Suda zahtijeva da:

utvrdi da je Slovačka Republika, time što je državljanima trećih zemalja koji nisu članovi obitelji državljana Europske unije i čiji je zahtjev za izdavanje vize odbijen ili čija je viza poništena ili ukinuta, uskratila pravo pokretanja sudskog postupka, kako je utvrđeno u pravu Unije, povrijedila obveze koje ima na temelju članka 19. stavka 1. Ugovora o Europskoj uniji i članka 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, tumačenima u vezi s člankom 32. stavkom 3., člankom 34. stavkom 7. i člankom 35. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 810/20091 (Zakonik o vizama);

naloži Slovačkoj Republici snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U potporu svojoj tužbi Komisija navodi da su pravna pitanja koja su sporna u predmetnom slučaju već jasno riješena u presudi Suda u predmetu C-403/16, El Hassani, u kojem je potonji odlučio da članak 32. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 810/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o uspostavi Zakonika Zajednice o vizama, kako je izmijenjena Uredbom (EU) br. 610/2013 Europskog parlamenta i vijeća od 26. lipnja 2013.2 , u vezi s člankom 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima treba tumačiti na način da države članice obvezuje da predvide žalbeni postupak protiv odluka o odbijanju viza, čije pojedinosti uređuje pravni poredak svake države članice uz poštovanje načela ekvivalentnosti i djelotvornosti. Tim se postupkom u određenoj fazi postupka mora zajamčiti mogućnost podnošenja žalbe sudu.

Stoga Komisija zaključuje da se ne mogu prihvatiti argumenti Slovačke Republike u prethodnom postupku u predmetnom slučaju i potvrđuje vlastito stajalište u skladu s kojim Slovačka Republika ne ispunjava svoje obveze navedene u tužbi.

____________

1 Uredba (EZ) br. 810/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13 srpnja 2009. o uspostavi Zakonika Zajednice o vizama (Zakonik o vizama) (SL 2009., L 243, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 1., svezak 12., str. 8.)

2 Uredba (EU) br. 610/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 562/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o Zakoniku Zajednice o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama), Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma, uredaba Vijeća (EZ) br. 1683/95 i (EZ) br. 539/2001 i uredaba (EZ) br. 767/2008 i (EZ) br. 810/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (SL 2013., L 182, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 12., str. 285.)