Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Court of Session, Edinburgh (Det Forenede Kongerige) den 3. oktober 2018 – Andy Wightman o.a. mod Secretary of State for Exiting the European Union

(Sag C-621/18)

Processprog: engelsk

Den forelæggende ret

Court of Session, Edinburgh

Parter i hovedsagen

Appellanter: Andy Wightman, Ross Greer, Alyn Smith, David Martin, Catherine Stihler, Jolyon Maugham og Joanna Cherry

Øvrige parter i appelsagen: Secretary of State for Exiting the European Union

Modpart: Chris Leslie og Tom Brake

Præjudicielt spørgsmål

I en situation, hvor en medlemsstat i overensstemmelse med artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union har meddelt Det Europæiske Råd, at den har besluttet at udtræde af Den Europæiske Union, tillader EU-retten da, at denne meddelelse ensidigt trækkes tilbage af den meddelende medlemsstat, og i givet fald på hvilke betingelser og med hvilken virkning for medlemsstatens forbliven i Den Europæiske Union?

____________